Over Dorpsraad Princenhage

In de wijken van Breda zijn wijkraden ingesteld die de schakel vormen tussen de burgers en het stadsbestuur. Princenhage heeft ervoor gekozen haar wijkraad “Dorpsraad Princenhage, Dorp in Breda” te noemen en onder deze naam bekend te stellen bij de gemeente Breda. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat de wijk nog steeds vele karakteristieke kenmerken heeft behouden van het dorp dat het voor de annexatie van 1942 was. En dat slaat niet alleen op de gezellige Haagsemarkt met zijn prachtige bebouwing. Dat slaat vooral op het verenigingsleven dat met zijn onderlinge samenhang een onzichtbare, maar duidelijk aanwezige, infrastructuur vormt waarop het dorpse leven stoelt. Het overgrote deel van de bewoners voelt zich thuis in het dorpse karakter van Princenhage. Tegelijkertijd worden de voordelen genoten die elke wijk van Breda toekomen. De Dorpsraad is een vereniging waar elke inwoner van Princenhage lid van kan zijn zonder overigens contributie te betalen. De ledenraad van deze vereniging benoemt het bestuur, maar kan het ook naar huis sturen. Verder wordt het beleid van de Dorpsraad door de ledenraad getoetst, zodat kan worden gesteld dat de Dorpsraad de bewoners van Princenhage vertegenwoordigt. Op deze site kunt u alle nodige informatie vinden over de Dorpsraad en waar de bestuursleden mee bezig zijn. Uiteraard kunnen inwoners van Princenhage hun inbreng hebben tijdens de ledenvergaderingen die eenmaal per jaar wordt gehouden. Ook kunt u de bestuursleden altijd persoonlijk benaderen met ideeën of kritiek.