Contact

Contactgegevens

U kunt contact opnemen met het Wijkblad Princenhage via e-mail.
We hebben geen postadres, anders dan e-mail
wijkbladprincenhage@gmail.com

Voor informatie over advertenties kunt u contact opnemen via:
advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com

Inleveren kopij

U kunt namens uw vereniging, stichting, club etc. kopij aanleveren voor plaatsing op onze website www.wijkbladprincenhage.net

U kunt uw kopij opsturen naar wijkbladprincenhage@gmail.com