Oud – Nieuw

Armin Floren ging er regelmatig op uit om oude foto’s van ergens in Princenhage vanaf hetzelfde standpunt als destijds vast te leggen. Hieronder enkele mooie plaatsjes van de Haagsemarkt.