DORPSPLATFORM PRINCENHAGE

Bewonersinitiatieven worden door Het Dorpsplatform Princenhage op weg geholpen. Jij als bewoner weet heel goed wat het beste is voor jouw buurt. Als je ideeën hebt waardoor jouw buurt (nog) fijner wordt, kun je deze inbrengen in een Dorpsplatform Princenhage. Alle ideeën zijn welkom! Denk bijvoorbeeld aan een klussendienst voor bewoners, activiteiten organiseren voor kinderen of koken voor of met je buren.

Samen met het Dorpsplatform Princenhage kijk je wat er nodig is om jouw idee uit te voeren. Het Dorpsplatform Princenhage beoordeelt de aanvraag, kijkt of het past in de wijk en of het ondersteuning verdient. Zijn er bijvoorbeeld voldoende mogelijkheden voor jouw initiatief? Draagt jouw idee wel bij aan de sfeer in de buurt? En zijn er misschien al andere initiatieven waarbij je aan kunt sluiten? 

Hulp bij je plan van aanpak
We bestaan uit verschillende partijen: bewoners, wijkprofessionals, ondernemers, gemeente, etc. Samen vormen ze een netwerk dat jou ondersteuning kan geven bij de aanpak van je plan. Zo kan deze bestaan uit het samenwerken met andere initiatieven, de inzet van professionele organisaties of hoe je (mogelijk) in aanmerking komt voor een financiële bijdrage.

Meedoen in het Dorpsplatform
Heb je een idee of wil je deelnemen aan het Dorpsplatform Princenhage om mee te praten over initiatieven in onze buurt, dan kun je terecht bij de sociaal wijkbeheerder van de gemeente Breda. Voor Princenhage / Breda Zuid-West is dat: Angelo Gommeren: e-mail: ajph.gommeren@breda.nl (Princenhage, Buitengebied Breda Zuid West, Tuinzigt, Westerpark, Haagpoort, Heuvel, Boeimeer, Ruitersbos). De volgende vergadering van het Dorpsplatform Princenhage staat gepland op 29-11-2023. om 19:30 in de Dobbelsteen.

In de Dorpsplatformvergadering Princenhage van 31 maart 2021 zijn de spelregels geactualiseerd. De huidige spelregels kun je hier lezen: Spelregels Dorpsplatform Princenhage.

Hieronder de notulen van het Dorpsplatform Princenhage. Hierin kun je lezen welke initiatieven zijn gehonoreerd. Op de laatste pagina van de notulen vind je het totaaloverzicht van gehonoreerde projecten.

Dorpsplatform Princenhage notulen 29-03-2023
Dorpsplatform Princenhage notulen 18-01-2023
Dorpsplatform Princenhage notulen 09-11-2022
Dorpsplatform Princenhage notulen 21-09-2022
Dorpsplatform Princenhage notulen 20-06-2022
Dorpsplatform Princenhage notulen 04-05-2022
Dorpsplatform Princenhage notulen 23-03-2022
Dorpsplatform Princenhage notulen 19-01-2022
Dorpsplatform Princenhage notulen 22-11-2021
Dorpsplatform Princenhage notulen 17-11-2021