Kerken

Johanneskerk

Adres
Dreef 5, 4813 ED Breda

Informatie
Voor meer informatie over de Johanneskerk kun je naar:
www.johanneskerkbreda.nl

Maakt deel uit van Protestanse gemeente Breda

Vieringen en Agenda
Ga voor een overzicht van onze vieringen naar: www.pknbreda.nl/vieringen
De agenda van de Protestanse gemeente Breda is te zien via: www.pknbreda.nl/agenda

Martinuskerk

Adres
Haagsemarkt 4, 4813 BA Breda
Tel: 076-5213873

Meer informatie
Voor meer informatie over de Martinuskerk kun je naar: parochiekern-h-martinus-princenhage

Koffieochtend
Het Martinushuis is elke werkdag is geopend van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt daar een heerlijk kopje koffie krijgen, contact leggen met de parochie, gebedsintenties opgeven, enz.

Vieringen
Elke zondag is er om 11.00 uur een dienst in de Martinuskerk. Meer informatie over het liturgisch rooster vindt u op de pagina Vieringen.

Elke donderdagmorgen is er om 9.00 een viering of ochtendgebed.
De Mariakapel is elke werkdag van 9.00 uur tot 17.00 open voor een Weesgegroet en een kaarsje.

Contactpastor
Vanuit het pastoresteam is Han Geppaart de contactpastor van deze parochiekern.

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Adres
Monseigneur de Vetstraat 112, 4817 JP Breda
Tel: 076-5213141

Meer informatie
Voor meer informatie over de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen kun je naar: www.kerkvanjezuschristus.org