Wijkplan en Princenhage begroot

In 2013 is het Wijkplan Princenhage tot stand gekomen op basis van een reeks gespreksavonden met bewoners. Een flink aantal werkgroepen is vervolgens aan de slag gegaan. Deels al snel met concrete resultaten, deels met een moeizamer verloop of met lange duur. Ondertussen startte eind 2015 tevens een ander project, eveneens met goed bezochte bewonersavonden: Breda Begroot (als pilot waaraan ook Prinsenbeek deelnam). Dat was het startsein voor nog meer werkgroepen, in overlap met die van het Wijkplan. Sommige activiteiten gingen zelfs over van ‘Wijkplan’ naar ‘Begroot’. De Dorpsraad heeft een actieve rol gespeeld in het oprichten en ondersteunen van deze werkgroepen.

Op de algemene ledenvergadering in november 2016 werd onderstaand document uitgereikt. Het geeft een stand van zaken weer in november 2016 van het wijkplan en burgerbegroting:
Voortgang uitvoering wijkplan en begrotingspilot Princenhage tekst ALV

Onder het motto “Een bruisend centrum als prettige verblijfplaats van en voor jong en oud” is een werkgroep van betrokken burgers aan de slag gegaan om een visie op tafel te leggen over:

– Waardeverhoging van De Haagsemarkt van Princenhage
– De fysieke inrichting inclusief verkeerscirculatie en parkeren
– Fysieke inrichting van de aanloopstraten (betere uitstraling en toegankelijker voor mindervaliden)
Gedurende het gehele proces heeft analyse en onderzoek plaatsgevonden, uiteraard veel overleg en is er op gezette tijden aan iedereen gevraagd om input te geven. Na een proces van ongeveer anderhalf jaar heeft de werkgroep nu de definitieve visie gereed.  Deze vindt u hieronder:
Visie centrum Princenhage 04-12-2017