De Redactie

De Stichting Wijkblad Princenhage brengt 40 maal per jaar een Wijkblad uit wat huis aan huis wordt bezorgd in Princenhage, Westerpark en een deel van de Heuvel met een oplage van 6.500 exemplaren.
Daarnaast hebben we onze website om nieuws te brengen, aankondigingen te doen, verslag te leggen van activiteiten etc., alsmede via Facebook en Instagram.
De inhoud wordt verzorgd door de redactie. Wekelijks vergaderen we op donderdagavond. Tijdens de redactievergadering worden de taken verdeeld en de inhoud van het Wijkblad voor de week erop bepaald.

De redactieleden zijn vrijwilligers, die hier niet betaald voor krijgen. Het gehele blad wordt bekostigd uit advertentieopbrengsten en giften.
Redactionele inhoud, advertenties en bezorging verlopen in eigen beheer van Stichting Wijkblad Princenhage.
De opmaak en het drukken gebeurt via DRD-support.

Voor de mogelijkheden om te adverteren kunt u contact met ons opnemen via advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com.

De redactieleden stellen zich hieronder voor:

 

[tlpteam id="62537" title=""]