Johanneskerk

Adres
Dreef 5, 4813 ED Breda

Informatie
Voor meer informatie over de Johanneskerk kun je naar:
www.johanneskerkbreda.nl

Maakt deel uit van Protestanse gemeente Breda

Vieringen en Agenda
Ga voor een overzicht van onze vieringen naar: www.pknbreda.nl/vieringen
De agenda van de Protestanse gemeente Breda is te zien via: www.pknbreda.nl/agenda